Wyniki konkursu

KONKURS PLASTYCZNY:
„Dogrzać serca jesienną nutką”

Jury w składzie:
Waldemar Zyśk – artysta malarz (PWSSP Gdańsk)
Hanna Wierzbicka – artysta rzeźbiarz (ASP Gdańsk)
Agnieszka Szmidt – organizator

ustaliła, co następuje:
przyznać równorzędne nagrody:
 Pola Pietrzak
 Adam Lewandowski
 Karolina Gaweł
 Marika Kozłowska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!