Dzień z życia

dzien z zycia

W przedszkolu funkcjonują cztery niewielkie grupy dzieci

  • Doremisie
  • Fasolinki
  • Plastusie
  • Happy Trumpets– grupa anglojęzyczna

Wszystko po to, aby zapewnić wychowankom korzystne warunki do pracy i zabawy, w sytuacjach sprzyjających rozwijaniu twórczego potencjału, pasji.

I Muzyczny Poranek

6:30
Zajęcia integrujące grupę, zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci
8:00
Muzyczny poranek – spotkania z muzyką poważną
Codzienne rytuały grupy: powitanie, wprowadzenie do tematu dnia, śpiewanie piosenek, czytanie książek, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie śniadania
8:30
Śniadanie

II Inspirujące przedpołudnie

9:00
Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości, realizowana według wybranego programu wychowania przedszkolnego
Zabawy w terenie: wycieczki, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu
11:00
Zupa

III Spokojne południe

11:30
Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek, wyciszenie (bajkoterapia, muzykoterapia), indywidualne, wspomaganie rozwoju dziecka.
Zabawy kołowe, zabawy ruchowe, śpiew
13:30
Obiad – danie główne

IV Wesołe popołudnie

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci.

14:30
Podwieczorek
14:45
Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, zadaniowe, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, zabawy dowolne
15.45-16.30
Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale Nauczyciela, podczas których dzieci kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

Zalecane warunki i sposób realizacji
W trosce, aby rozwój dzieci przebiegał w harmonijny sposób, zarówno pod kątem psychoruchowym, jak i samego kształcenia, czas spędzony w przedszkolu powinien być zagospodarowany w określony sposób, rozliczany w systemie tygodniowym:
co najmniej jedną piątą czasu przeznaczamy na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  • co najmniej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
  • pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).