Dzień z życia

dzien z zycia

W przedszkolu funkcjonują cztery niewielkie grupy dzieci z rozszerzonym językiem angielskim

  • Happy Fasolinki
  • Happy Bells
  • Doremisie
  • Plastusie

Wszystko po to, aby zapewnić wychowankom korzystne warunki do pracy i zabawy, w sytuacjach sprzyjających rozwijaniu twórczego potencjału, pasji.

I Muzyczny Poranek

6:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy ruchowe, kołowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, inicjowanie rozmów z dziećmi, ćwiczenia wspierające rozwój mowy, prace z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę

8:00
Poranki muzyczne w języku angielskim
Codzienne rytuały grupy: powitanie, wprowadzenie do tematu dnia, śpiewanie piosenek, czytanie książek, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie śniadania

8:30
Śniadanie

II Inspirujące przedpołudnie

9:00
Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości, realizowana według wybranego programu wychowania przedszkolnego
Zabawy w terenie: wycieczki, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu

11:00
Zupa

III Spokojne południe

11:30
Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek, wyciszenie (bajkoterapia, muzykoterapia), indywidualne, wspomaganie rozwoju dziecka.
Zabawy kołowe, zabawy ruchowe, śpiew

13:30
Obiad – danie główne

IV Wesołe popołudnie

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci.

14:30
Podwieczorek

14:45
Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, zadaniowe, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, zabawy dowolne

15.45-16.30
Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale Nauczyciela, podczas których dzieci kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej