O Nas

o nas

Nasze Przedszkole

Przedszkole Kolorowe Nutki funkcjonuje na bydgoskim rynku od 2014r., jednak jego tradycja sięga o wiele dalej. W 1924r. dziadek Babci Ani, dr Michał Wagner zadecydował o przeznaczeniu pięknego gmachu przy ul. Paderewskiego na cele edukacyjne. W archiwach rodzinnych zachowała się z tamtych lat notatka opisująca placówkę – Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie. Od 1948r. w tym miejscu znajdowało się przedszkole. Po przeniesieniu przedszkola publicznego w inne miejsce, Babcia Ania dołożyła wszelkich starań, aby opustoszały budynek znów rozbrzmiał radosnym gwarem.

Budynek przeszedł gruntowny remont. Odrestaurowane, przestronne, estetyczne sale zabaw i zajęć, z wyodrębnionymi miejscami do różnorodnej aktywności i odpoczynku dzieci, wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne, zachowały atmosferę przedwojennej kamienicy.

Doskonałym miejscem do codziennej nauki życia w zgodzie z naturą oraz podejmowania aktywności związanych z ekologią jest rozległy ogród znajdujący się za przedszkolem, w którym króluje stuletni dąb i kasztanowiec. Nie oferując gotowych rozwiązań ogród uczy dzieci kreatywności i rozwija ich wyobraźnię.

Jednym z głównych aspektów w działalności przedszkola jest wychowanie przez sztukę. Muzyka klasyczna rozbrzmiewa tu codziennie. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów. Nie bez znaczenia jest także sama lokalizacja przedszkola, gwarantująca bliskość Filharmonii Pomorskiej, gdzie dzieci uczęszczają na cykliczne koncerty oraz Parku im. Jana Kochanowskiego, gdzie zlokalizowano muzyczny plac zabaw, wyposażony w instrumenty takie, jak bębenek, dzwony rurowe i ksylofon.

Bogata oferta przedszkola umożliwia rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, takich jak np. język angielski, warsztaty plastyczne, dogoterapia, taniec nowoczesny, rytmika czy zajęcia logopedyczne.

Wysoka jakość kształcenia w naszym przedszkolu została także potwierdzona w raporcie z ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonym w 2016 r. przez pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zaledwie po dwóch latach funkcjonowania w obecnym kształcie Kolorowe Nutki otrzymały najwyższą z możliwych ocen. Kompletny raport dostępny jest w wersji elektronicznej w zakładce „Do pobrania”.

Kadra przedszkola jest naszą wielką chlubą. W przedszkolu pracują wykwalifikowani i kompetentni nauczyciele, okazujący dzieciom wiele ciepła, zrozumienia i cierpliwości. Poszczególni opiekunowie mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami w ciągłym doskonaleniu swych umiejętności zawodowych. Wychowanie dzieci przebiega w atmosferze poszanowania wartości rodzinnych i patriotycznych, kultywowane są nasze rodzime tradycje i zwyczaje. Wychowawcy stosują nowatorskie metody pracy i otaczają opieką każdego z wychowanków, dopasowując metody pracy do ich indywidualnych możliwości.

Misja i Wizja

Naszą misją jest przygotowanie dziecka do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Zapewniamy dzieciom pełną akceptację i bezpieczeństwo, jednocześnie ucząc je wyrażania swoich pragnień i potrzeb w sposób zrozumiały dla otoczenia.

Pracujemy zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej. Jesteśmy nastawieni na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.