Oferta

oferta

Pakiety

pakiety2

Program

Od września realizowany jest program MAC.

Główną osią programu jest dziecko, jego indywidualny rozwój, odkrywanie zdolności i zainteresowań, przy zachowaniu zasady stopniowania trudności. Przy realizacji programu szczególny nacisk kładziemy także na indywidualizację pracy z dzieckiem zdolnym , a także na działania w grupach zróżnicowanych wiekowo.

W ramach programu wyjątkową uwagą obdarzone są także dzieci 6-letnie, które z zapałem i systematycznie przygotowujemy do nauki czytania, pisania i liczenia, zapewniając im tym samym łatwiejszy start w rzeczywistość szkolną.