Oferta

oferta

Program

Od września realizowany jest program MAC.

Główną osią programu jest dziecko, jego indywidualny rozwój, odkrywanie zdolności i zainteresowań, przy zachowaniu zasady stopniowania trudności. Przy realizacji programu szczególny nacisk kładziemy także na indywidualizację pracy z dzieckiem zdolnym , a także na działania w grupach zróżnicowanych wiekowo.

W ramach programu wyjątkową uwagą obdarzone są także dzieci 6-letnie, które z zapałem i systematycznie przygotowujemy do nauki czytania, pisania i liczenia, zapewniając im tym samym łatwiejszy start w rzeczywistość szkolną.

Zajęcia dodatkowe

Możemy pochwalić się szerokim wachlarzem zajęć dodatkowych dostępnych w naszym przedszkolu. Zajęcia te pozwalają w pełni urzeczywistnić naszą misję i wizję.

 • codzienne poranki muzyczne w języku angielskim
 • język angielski (codziennie)
 • rytmika (1 raz w tygodniu)
 • tańce regionalne (1 raz w tygodniu)
 • Mała Akademia – spotkania z artystą plastykiem
 • Nutkowy Klub Odkrywców – Kolorowe Nutki poznają świat (1 raz w miesiącu)
 • teatrzyki dla dzieci (1 raz w miesiącu)
 • urodziny z Kolorową Nutką
 • religia

 

Dodatkowo, za dopłatą, dzieci mogą także skorzystać z następujących zajęć:

 • język francuski (2 razy w tygodniu)
 • dogoterapia (2 razy w miesiącu)
 • taniec współczesny (1 raz w tygodniu)
 • logopedia (zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu)
 • zajęcia sportowe z elementami profilaktyki prawidłowej postawy (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia z Integracji Sensorycznej (1 raz w tygodniu)
 • warsztaty plastyczne
 • audycje edukacyjne w Filharmonii Pomorskiej (1 raz w miesiącu)