Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

I. MUZYCZNY PORANEK

6:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,zabawy ruchowe, kołowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową,słuchową, inicjowanie rozmów z dziećmi, ćwiczenia wspierające rozwój mowy, pracaz dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę

8:00 Codzienne rytuały grupy: powitanie, wprowadzenie do tematu dniaŚpiewanie piosenek, słuchanie muzyki klasycznej, zabawy ruchowe przy muzyce

8:15 Ćwiczenia poranne

8:30- 9:00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurówŚniadaniaCzynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

 

II. AKTYWNE PRZEDPOŁUDNIE

9:00-10:00 Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych w różnych sferach aktywnościdziecka, dostosowanych do możliwości dzieci, według wybranego programuwychowania przedszkolnego

10:00-11:00 Zabawy na placu zabaw w strefach edukacyjnych (Wioska Indiańska, Ścieżka dydaktyczna, Leśny zakątek, Strefa dźwięku), ruchowe, tropiące, gry sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, podejmowanie działań badawczych Wycieczki, spacery do parku, ogrodu botanicznego

11:00- 11.30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurówZupaCzynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

 

III. SPOKOJNE POŁUDNIE

11:30-13.00 Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek, wyciszenie - bajkoterapia, muzykoterapiaZabawy: kołowe, zabawy ruchowe, rytmiczne, ze śpiewem, przy muzyce

 

IV.  POMYSŁOWE POPOŁUDNIE

13:00-13:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów 
II danie
Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

13:30-15.30 Relaks, słuchanie bajek, muzyki

Zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, badawcze, językowe Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka
Zabawy i gry sportowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, organizowane i swobodne

15:30-15.45 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów

Podwieczorek
Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

15:45-16.30 Zabawy i gry dydaktyczne inspirowane przez dzieci, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności uzyskane podczas zajęć
Wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, tworzenie sytuacji rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania dzieci, praca wyrównawcza, prace porządkowe, rozmowy podsumowujące przebieg dnia, planowania dnia następnego

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznaczamy na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. co najmniej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas  nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).