Projekty

projekty

Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wiosenne Nutki”

Co roku organizujemy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wiosenne Nutki” dla dzieci przedszkolnych z całego miasta. Dwie pierwsze edycje odbyły się na terenie naszej placówki, ale dzięki rozpowszechnieniu przedsięwzięcia tegoroczna edycja miała miejsce w Pałacu Młodzieży.

Występy małych artystów, zarówno solistów, jak i zespołów, oceniało Jury, w którego składzie zasiedli między innymi muzycy z Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej oraz radni Miasta Bydgoszczy. 

Cele festiwalu:

 • Popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej

 • Wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie

 • Promocja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie muzyki

 • Integracja środowisk przedszkolnych

Głównym celem Festiwalu jest przede wszystkim popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej, a także rozpowszechnianie koncepcji wychowania, nauki oraz zabawy przez śpiewanie. Festiwal służy również promowaniu pracy i osiągnięć przedszkolu, przy jednoczesnej integracji środowisk przedszkolnych.

 

Założenia
organizacyjne:

 • W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci z bydgoskich przedszkoli indywidualnie lub zespołowo
 • Do Festiwalu można zgłosić nie więcej niż czterech uczestników z jednego przedszkola
 • Na Festiwal należy przygotować jedną piosenkę z repertuaru przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym o tematyce wiosennej z akompaniamentem (podkład muzyczny: w wersji instrumentalnej nagrany w formacie Audio CD lub akompaniament własny na dowolnym instrumencie). Użycie playbacku dyskwalifikuje uczestnika!
 • Czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut
 • Soliście mogą towarzyszyć na scenie maksymalnie 3 osoby
 • Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dostarczenie karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego do ustalonego wcześniej terminu.

Ocena:

 • Popularyzacja piosenki dziecięcej i przedszkolnej
 • Wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie
 • Promocja pracy i osiągnięć przedszkoli w dziedzinie muzyki
 • Integracja środowisk przedszkolnych

Ustalenia
końcowe:

  • Kolejność przesłuchań zostanie podana telefonicznie lub drogą e-mail.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezencji oraz publikowania zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z Festiwalem, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora.
  • Wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie Organizator Festiwalu.
  • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu – Agnieszka Szmidt tel. 515 682 936
  • Kontakt z Organizatorem konkursu:

– e-mail: kolorowe.nutki@wp.pl
– tel. 691 399 189

Karta zgłoszenia znajduje się w zakładce „Do pobrania”